این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی iMovie-DL

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : iMovie-DL

دانلود فیلم Gideon's Army 2013
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Divination 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Vintage Tomorrows 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم White: The Melody of the Curse 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Truck Farm 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم You're So Cupid! 2010
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wrong Turn at Tahoe 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم White Rabbit 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Breath 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Daylight 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Re-Animator 1985
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم City of Life and Death 2009
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 13 nominations. See more awards »