این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی iMovie-DL

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : iMovie-DL

دانلود فیلم Shadows 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spione 1928
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Luna 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Strong Island 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Terrible Angels 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Boy Next Door 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Bras s Bottle 1964
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Genesis Code 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Inner Circle 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Deaths of Ian Stone 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Zerophilia 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم World Traveler 2001
ریلیز اختصاصی سایت