این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی 480p Blu-Ray

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : 480p Blu-Ray

دانلود سریال House of Cards
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Golden Globes. Another 27 wins & 201 nominations. See more awards »
دانلود سریال Human Planet
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Gomorra
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Prison Break
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 8 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود سریال Battlestar Galactica
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 3 Primetime Emmys. Another 37 wins & 89 nominations. See more awards »
دانلود سریال Lost
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 109 wins & 379 nominations. See more awards »
دانلود سریال Transporter: The Series
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Strike Back
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود سریال Dynasties
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Jordskott
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال 4 Blocks
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

13 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود سریال Wentworth
ریلیز اختصاصی سایت

15 wins & 45 nominations. See more awards »