این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی 480p Blu-Ray / HDTV

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : 480p Blu-Ray / HDTV

دانلود فیلم Murder, She Baked: A Plum Pudding Mystery 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Romantically Speaking 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Fastest Guitar Alive 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ski Party 1965
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Run of the Arrow 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Safari 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Happy Time 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم One Foot in Heaven 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Naughty Marietta 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Second Chance Christmas 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scared Silent 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sergeant Rutledge 1960
ریلیز اختصاصی سایت