این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ماجراجویانه

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ماجراجویانه

دانلود فیلم The Man Who Killed Don Quixote 2018

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Way 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tai-Pan 1986
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The SpongeBob SquarePants Movie 2004

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Phantom 1996

دانلود فیلم How to Train Your Dragon: The Hidden World 2019

دانلود فیلم The Sniper 2009
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Safari 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The NeverEnding Story II: The Next Chapter 1990
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prince of Persia: The Sands of Time 2010

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Soldier 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Under the Mountain 2009
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 5 nominations. See more awards »