این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 2009-2000

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 2009-2000

دانلود فیلم Swing Vote 2008

دانلود فیلم Wrong Turn at Tahoe 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Breath 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City of Life and Death 2009
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم We Go Way Back 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم You Got Served 2004
ریلیز اختصاصی سایت

Bottom Rated Movies #76 | 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Time Changer 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Funny Games 2007

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Miami Vice 2006

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم What Just Happened 2008

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Godzilla: Final Wars 2004
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Proposition 2005

13 wins & 30 nominations. See more awards »