این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 2009-2000

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 2009-2000

دانلود فیلم The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Foreign Duck, the Native Duck and God in a Coin Locker 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Clique 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Willard 2003

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Milk of Sorrow 2009

Nominated for 1 Oscar. Another 16 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Boy Next Door 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Inner Circle 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Deaths of Ian Stone 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Zerophilia 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم World Traveler 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Survival Island 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sweet Land 2005
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

9 wins & 2 nominations. See more awards »