این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1999-1990

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1999-1990

دانلود فیلم Orphans 1998

10 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frank and Ollie 1995

دانلود فیلم Fled 1996

دانلود فیلم The Learning Curve 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Favor 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Enemy Within 1994
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Shadow Boxers 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Smoke Signals 1998
ریلیز اختصاصی سایت

11 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Silent Predators 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Untamed Heart 1993
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Voyager 1991
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Men in Black 1997

Won 1 Oscar. Another 20 wins & 39 nominations. See more awards »