این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم Caravaggio 1986

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Carmen 1983
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Timerider: The Adventure of Lyle Swann 1982
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Sunset 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Summer School 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Happy Ghost III 1986

دانلود فیلم Ka xin gui fang shu jia 1985

دانلود فیلم Six Weeks 1982
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Switching Channels 1988
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Henry: Portrait of a Serial Killer 1986
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Zone Troopers 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Slow Burn 1986
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »