این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم Tai-Pan 1986
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sweet Dreams 1985
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Soldier 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Twinkle Twinkle Lucky Stars 1985

دانلود فیلم Time Bandits 1981
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Lucky Stars 1985

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Tough Guys 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Year of the Dragon 1985
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The War of the Roses 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Unholy 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Twilight Zone: The Movie 1983
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Night of the Werewolf 1981
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »