این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1969-1960

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم Two Weeks in Another Town 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tokyo Drifter 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Fastest Guitar Alive 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ski Party 1965
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Assassin 1967

دانلود فیلم Gorgo 1961

دانلود فیلم The Quiller Memorandum 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Sergeant Rutledge 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Last Voyage 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Rough Night in Jericho 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tom Jones 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 16 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Valley of Gwangi 1969
ریلیز اختصاصی سایت