این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1969-1960

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم Horror House 1969

دانلود فیلم A Black Veil for Lisa 1968

دانلود فیلم The Silent Stranger 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Three Outlaw Samurai 1964
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shakespeare-Wallah 1965

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Guest 1963

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Marriage Italian Style 1964

Nominated for 2 Oscars. Another 7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Subject Was Roses 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Possessed 1965

دانلود فیلم Where Eagles Dare 1968
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Playtime 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Voyage to the Bottom of the Sea 1961