این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1969-1960

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم Marquis de Sade's Justine 1969

دانلود فیلم La Verite 1960
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Chalk Garden 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bras s Bottle 1964
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Four Horsemen of the Apocalypse 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Son of a Gunfighter 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Prize 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Gras s Is Greener 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two Rode Together 1961
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wait Until Dark 1967
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Millionairess 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. See more awards »
دانلود فیلم Underworld U.S.A. 1961
ریلیز اختصاصی سایت