این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم Cry Danger 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Stranglers of Bombay 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mister 880 1950
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins. See more awards »
دانلود فیلم A Life of Her Own 1950
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم A Face in the Crowd 1957

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Ikiru 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 5 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The White Reindeer 1952

Won 1 Golden Globe. Another 4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Violent Men 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Bridge 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 15 wins. See more awards »
دانلود فیلم The Singing Ringing Tree 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Benny Goodman Story 1956

دانلود فیلم Viva Zapata! 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »