این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم Summer Holiday 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Story of G.I. Joe 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stranger on the Third Floor 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم They Came to a City 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Fuller Brush Man 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم One Foot in Heaven 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Tower of Terror 1941
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Suspicion 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Man About the House 1947
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dumbo 1941

Won 1 Oscar. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم To Have and Have Not 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Song Is Born 1948
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران