این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم Johnny Come Lately 1943

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم The Stranger 1946

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم This Gun for Hire 1942

دانلود فیلم Letter from an Unknown Woman 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Black Swan 1942

Won 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Body Snatcher 1945

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Heiress 1949
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Larceny, Inc. 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Westerner 1940
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Snake Pit 1948

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Road to Zanzibar 1941

دانلود فیلم Gaslight 1940
ریلیز اختصاصی سایت