این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1939-1930

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1939-1930

دانلود فیلم The Captain Hates the Sea 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Christmas Carol 1938

دانلود فیلم You Bring the Ducks 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Trouble in Paradise 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Laughing Boy 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Movie Crazy 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Music Box 1932

Won 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم The Bride Wore Red 1937
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tarzan the Ape Man 1932
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Champ 1931
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pals of the Saddle 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night Must Fall 1937
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins. See more awards »