این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1929-1920

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1929-1920

دانلود فیلم The Kid Brother 1927

دانلود فیلم Zaza 1923

دانلود فیلم Spione 1928
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم When Knighthood Was in Flower 1922
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Covered Wagon 1923
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Gold Rush 1925
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Moulin Rouge 1928

دانلود فیلم The Navigator 1924

دانلود فیلم Charlie Butts In 1920
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The IX Olympiad in Amsterdam 1928
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shiraz 1928
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Seven Chances 1925
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »