این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی وسترن

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : وسترن

دانلود فیلم The Claim 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Son of a Gunfighter 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Outlaws and Angels 2016

دانلود فیلم Timerider: The Adventure of Lyle Swann 1982
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Pals of the Saddle 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sunset 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Distant Drums 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stars in My Crown 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Land Raiders 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Two Rode Together 1961
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wild Horses 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Sisters Brothers 2018

2 wins & 10 nominations. See more awards »