این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی وسترن

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : وسترن

دانلود فیلم Never Grow Old 2019

دانلود فیلم The Silent Stranger 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Proposition 2005

13 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jauja 2014

6 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Stolen 2017

دانلود فیلم The Westerner 1940
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bubba Ho-Tep 2002

7 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rough Night in Jericho 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Violent Men 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kit Carson 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Laughing Boy 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez 2012
ریلیز اختصاصی سایت