این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود فیلم Sahara 1943
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم No Man's Land 2001
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 28 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Becky Sharp 1935

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Breath 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City of Life and Death 2009
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم More American Graffiti 1979

دانلود فیلم Restrepo 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Squadron 303 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Austeria 1982
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم War Requiem 1989

دانلود فیلم Where Eagles Dare 1968
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Guns of Navarone 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 3 wins & 12 nominations. See more awards »