این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ورزشی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ورزشی

دانلود فیلم Animalympics 1980

دانلود فیلم Fighting with My Family 2019

دانلود فیلم Step Into Liquid 2003

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Giant 2016

10 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Benched 2018

دانلود فیلم Riding Giants 2004

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tyson 2008

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Herbie Fully Loaded 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Victory 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Major League II 1994

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Torvill & Dean 2018

دانلود فیلم The Chief 2010
ریلیز اختصاصی سایت