این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی علمی تخیلی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : علمی تخیلی

دانلود فیلم Man's Best Friend 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chopping Mall 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Secret of NIMH 1982

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ferat Vampire 1982

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Violentia 2018

دانلود فیلم Robot Jox 1989

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم See You Yesterday 2019

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Time of the Doctor 2013

دانلود فیلم Zoo-Head 2019

دانلود فیلم Life Like 2019

دانلود فیلم Re-Animator 1985
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spaced Invaders 1990