این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ترسناک

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ترسناک

دانلود فیلم The Gateway 2015
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم VANish 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Ecstasy of Isabel Mann 2012
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Gift 2000
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blood Bound 2019

دانلود فیلم Anna and the Apocalypse 2017

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tomie: Unlimited 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scourge 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Suspiria 2018

10 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pledge 2018

دانلود فیلم The Reef 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Unborn 2009
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »