این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی درام

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : درام

دانلود فیلم Supernova 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bride Wore Red 1937
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Foreign Duck, the Native Duck and God in a Coin Locker 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Clique 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dam Keeper 2014
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Art 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Marquis de Sade's Justine 1969

دانلود فیلم The Throne 2015

22 wins & 39 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Willard 2003

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Private Violence 2014

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Mule 2018