این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Lucas Till

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Lucas Tillمشاهده آثار این هنرمند : Lucas Till
Lucas Till
3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Monster Trucks 2016

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Disappointments Room 2016

دانلود فیلم X-Men: Apocalypse 2016

1 win & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Curse of Downers Grove 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bravetown 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 2 2014

4 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Hearts 2014

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wolves 2014

دانلود فیلم Sins of Our Youth 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kristy 2014
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم X-Men: Days of Future Past 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 15 wins & 47 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Crush 2013