این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ken Sansom

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ken Sansomمشاهده آثار این هنرمند : Ken Sansom
Ken Sansom

دانلود فیلم Pooh's Heffalump Movie 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Winnie the Pooh: Springtime with Roo 2004
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Piglet's Big Movie 2003

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Tigger Movie 2000

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin 1997

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Chipmunk Adventure 1987

دانلود فیلم The Amazing Howard Hughes 1977
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Funny Lady 1975

Nominated for 5 Oscars. Another 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Airport 1975 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Long Goodbye 1973
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Sting 1973

Won 7 Oscars. Another 11 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود سریال All in the Family

Won 8 Golden Globes. Another 34 wins & 73 nominations. See more awards »