این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار James Purefoy

نمایش مطالب
نمایش مطالب
James Purefoyمشاهده آثار این هنرمند : James Purefoy
James Purefoy
1 win & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Churchill 2017

دانلود فیلم Equity 2016

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Momentum 2015

دانلود فیلم High-Rise 2015

4 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wicked Blood 2014

دانلود فیلم Resident Evil: Retribution 2012

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم John Carter 2012

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ironclad 2011

دانلود فیلم Solomon Kane 2009

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Vanity Fair 2004
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Resident Evil 2002

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Knight's Tale 2001
درخواستی کاربران

4 wins & 10 nominations. See more awards »