این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mark Polish

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mark Polishمشاهده آثار این هنرمند : Mark Polish
Mark Polish
1 win & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Against the Clock 2019

دانلود فیلم The Astronaut Farmer 2006

دانلود فیلم The Bridge of San Luis Rey 2004

دانلود فیلم Northfork 2003
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Good Thief 2002

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hellraiser: Bloodline 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »