این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده آثار این هنرمند :


دانلود فیلم Five Element Ninjas 1982

دانلود فیلم Shu jian en chou lu 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Rebel Intruders 1980
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Return to the 36th Chamber 1980

دانلود فیلم Avenging Warriors of Shaolin 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Five Deadly Venoms 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Brave Archer 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fei long zhan 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Web of Death 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Boxer Rebellion 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Infra-Man 1975

دانلود فیلم The Spiritual Boxer 1975