این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Geraldine Fitzgerald

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Geraldine Fitzgeraldمشاهده آثار این هنرمند : Geraldine Fitzgerald
Geraldine Fitzgerald
Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Poltergeist II: The Other Side 1986
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Easy Money 1983

دانلود فیلم Arthur 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 9 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Harry and Tonto 1974
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last American Hero 1973

دانلود فیلم The Pawnbroker 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Strange Affair of Uncle Harry 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wilson 1944
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 5 Oscars. Another 2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Victory 1939
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wuthering Heights 1939
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود سریال Alfred Hitchcock Presents
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 6 wins & 16 nominations. See more awards »