این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده آثار این هنرمند :


دانلود فیلم Five Element Ninjas 1982

دانلود فیلم The Rebel Intruders 1980
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Avenging Warriors of Shaolin 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Five Deadly Venoms 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Brave Archer 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Boxer Rebellion 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dong kai ji 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Pirate 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Anonymous Heroes 1971

دانلود فیلم Quan ji 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Heroic Ones 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Assassin 1967