این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Nick Adams

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Nick Adamsمشاهده آثار این هنرمند : Nick Adams
Nick Adams
Nominated for 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم Monster of Terror 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Twilight of Honor 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hell Is for Heroes 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pillow Talk 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The FBI Story 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم No Time for Sergeants 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sweet Smell of Success 1957
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Giant 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Wagon 1956

دانلود فیلم Strange Lady in Town 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rebel Without a Cause 1955

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »