این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rudolph Maté

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rudolph Matéمشاهده آثار این هنرمند : Rudolph Maté
Rudolph Maté
Nominated for 5 Oscars. See more awards »

دانلود فیلم Seven Seas to Calais 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The 300 Spartans 1962

دانلود فیلم The Rawhide Years 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Violent Men 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Black Shield of Falworth 1954
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم When Worlds Collide 1951
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم D.O.A. 1949
ریلیز اختصاصی سایت