این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار George Sanders

نمایش مطالب
نمایش مطالب
George Sandersمشاهده آثار این هنرمند : George Sanders
George Sanders
Won 1 Oscar. Another 5 wins & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم The Death Wheelers 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Doomwatch 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Jungle Book 1967

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Quiller Memorandum 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Shot in the Dark 1964
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Voyage 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Village of the Damned 1960
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم From the Earth to the Moon 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم While the City Sleeps 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Death of a Scoundrel 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jupiter's Darling 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Journey to Italy 1954
ریلیز اختصاصی سایت