این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Claude Rains

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Claude Rainsمشاهده آثار این هنرمند : Claude Rains
Claude Rains
Nominated for 4 Oscars. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Play It Again, Sam 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Greatest Story Ever Told 1965
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 5 Oscars. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Twilight of Honor 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Won 7 Oscars. Another 23 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Lost World 1960

دانلود فیلم The White Tower 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rope of Sand 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Deception 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Passage to Marseille 1944

دانلود فیلم Mr. Skeffington 1944
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Phantom of the Opera 1943

Won 2 Oscars. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »