این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Glenn Ford

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Glenn Fordمشاهده آثار این هنرمند : Glenn Ford
Glenn Ford
Won 1 Golden Globe. Another 6 wins & 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Day of Resurrection 1980
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Superman 2 1980

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Visitor 1979

دانلود فیلم Superman 1978

Nominated for 3 Oscars. Another 17 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Midway 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Is Paris Burning? 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Money Trap 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dear Heart 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Four Horsemen of the Apocalypse 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Experiment in Terror 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pocketful of Miracles 1961

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cimarron 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 nomination. See more awards »