این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ted Danson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ted Dansonمشاهده آثار این هنرمند : Ted Danson
Ted Danson
Won 3 Golden Globes. Another 7 wins & 46 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Hearts Beat Loud 2018

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The One I Love 2014

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ted 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Miracle 2012

دانلود فیلم Nobel Son 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Amateurs 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mumford 1999
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998

Won 5 Oscars. Another 74 wins & 74 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Loch Ness 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Getting Even with Dad 1994
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Made in America 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Dad 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »