این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Richard Chamberlain

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Richard Chamberlainمشاهده آثار این هنرمند : Richard Chamberlain
Richard Chamberlain
Won 3 Golden Globes. Another 10 wins & 10 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Perfect Family 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Now Pronounce You Chuck & Larry 2007
درخواستی کاربران

14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Return of the Musketeers 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم King Solomon's Mines 1985

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Wave 1977
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella 1976

Nominated for 2 Oscars. Another 1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Towering Inferno 1974

Won 3 Oscars. Another 9 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Four Musketeers: Milady's Revenge 1974
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Three Musketeers 1973
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Music Lovers 1970
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Madwoman of Chaillot 1969
ریلیز اختصاصی سایت