این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Richard Attenborough

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Richard Attenboroughمشاهده آثار این هنرمند : Richard Attenborough
Richard Attenborough
Won 2 Oscars. Another 26 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Closing the Ring 2007
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 1999
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grey Owl 1999
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Elizabeth 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 33 wins & 55 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Lost World: Jurassic Park 1997
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In Love and War 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hamlet 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 4 Oscars. Another 9 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Miracle on 34th Street 1994

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Jurassic Park 1993
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 36 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chaplin 1992
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 3 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cry Freedom 1987
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 5 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Chorus Line 1985

Nominated for 3 Oscars. Another 5 nominations. See more awards »