این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Edward G. Robinson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Edward G. Robinsonمشاهده آثار این هنرمند : Edward G. Robinson
Edward G. Robinson
6 wins & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Soylent Green 1973
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Mackenna's Gold 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Cincinnati Kid 1965

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cheyenne Autumn 1964

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Robin and the 7 Hoods 1964

Nominated for 2 Oscars. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Prize 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Two Weeks in Another Town 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Seven Thieves 1960

دانلود فیلم The Ten Commandments 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Violent Men 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hell on Frisco Bay 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tight Spot 1955
ریلیز اختصاصی سایت